Typový dům z lepeného hranolu č. 11

Plocha 98m2 

Hrubá stavba: 1 959 800 K