Sruby podle vašeho přání

Srubové domy

V současné době se srubové stavby začínají těšit velké přízni. Lidé si stále více uvědomují, jaké výhody přináší život v dřevěném domě.

Hlavní stavební materiál je zde dřevo v podobě silných trámů. Trámy se vzájemně propojují, a tím vznikají stěny a stropy. Způsob výstavby a délka se liší dle použité technologie.

Dřevo má mnoho skvělých vlastností. Je to nejekologičtější stavební materiál. Skrývá v sobě nosný materiál domu a zároveň funkční izolaci. Díky schopnosti regulace vlhkosti vytváří uvnitř srubu příjemné prostředí a to zejména pro osoby se zvýšenými respiračními nároky. Pobyt uvnitř dřevěné stavby působí blahodárně na své obyvatele, hýčká je a odbourává stres. 

Velkým plusem srubové stavby je poměrně snadná údržba a životnost, která dosahuje při správném konstrukčním řešení  a vhodné údržbě až stovky let. Srubové stavby svými vlastnostmi vysoce převyšuje vlastnosti silikátových staveb.

Pořízení srubu však neznamená pouze zvolit zdravý způsob bydlení, je to především vyjádření životního stylu obyvatel.

Každá srubová stavba je jedinečná a proto nenabízíme katalogové domy.
Opravdový srub musí být unikátní originál vytvořený právě pro Vás!

Nízká energetická náročnost

Srubové stavby mají nízké energetické nároky na vytápění a tudíž spotřebu energie. Úspory mohou dosáhnout až 50%.

Tepelně izolační vlastnosti dřeva u srubových staveb dovolují minimální použití izolací. Tím se snižují náklady, zrychluje se výstavba a šetří životní prostředí. Při kombinaci s moderními ekologickými způsoby vytápění, energetické úspory dále rostou.

Kam dál