Chci postavit srub. Co teď?

Pokud jste rozhodnuti, že se chcete připojit mezi skupinu lídí, kteří budou bydlet zdravě, ekologicky a stylově s vůní lesa v každém koutě domu pak jsme nadšeni. Srub od naší firmy stavíte nejen pro sebe, ale i pro svoje děti a vnoučata, kteří budou mít dům bez potřeby rozsáhlejších oprav. Sruby se vyznačují dlouholetou životností při zachování všech svých vlastností s minimem výskytu oprav. 
 

Příběh dřeva

Veškerým realizačním pracím, které jsou provedeny na srubové stavbě předchází ta nejdůležitější fáze. Kvalitní srubový dům nemůže vzniknout bez kvalitního stavebního materiálu. A pro srubové stavby je tímto materiálem samozřejmě dřevo a to v našem případě získáváme výběrem vhodných stromů přímo v rozlehlých lesích ruské tajgy. 

Dřevo z ruské tajgy je dobré pro stavbu srubuSprávný výběr stromu určeného pro výstavbu srubu, znamená zajištění dlouhodobé životnosti a kvality Vaší dřevostavby. Ideální strom pro výstavbu srubu je vysoký rovný strom na sklonku vegetativní fáze. Tyto parametry jsou důležité a pokud je strom splňuje, lze z něho vyrobit kvalitní kládu, prizmu nebo lafetu (základní stavební prvky nabízených technologií výstavby srubu). 

Výběr vhodných stromů pro naše stavby zajišťují naši odborníci, kteří přímo v ruské tajze vybírají a těží ty nejlepší stromy. Aby člověk poznal, že nějaký strom je vyzrálý a dostatečně kvalitní pro srubovou výstavbu, musí mít mnohaleté zkušenosti s prací se dřevem. Minimální stáří dřeva, které těžíme je okolo 110 let jeho věku. 

U nás jsou to tesaři - odborníci, kteří v zimní sezóně od 1.11-15.3. provádějí těžbu v rozlehlých lesích a pečlivě zkoumají stromy a vybírají takové, které mají požadovaný průměr. Každý strom, pro určitou stavbu, musí mít téměř stejný průměr a je nutné, aby byl co nejrovnější. Samozřejmostí pří výběru je těžba pouze zdravých stromů bez přirozených vad. Nikdy se nám nestalo že bychom dovezli dřevo v němž by byly červotoči nebo bylo napadeno nějakou dřevokaznou houbou. Kvalita dřeva je pro nás prioritou číslo 1 a rozhoduje o životnosti srubu. 

Pro každý srub jsou potřeba až stovky kubíků stromů. Proto je výběr vhodných kmenů náročnou, ale klíčovou činností, kterou nemůže dělat jen tak někdo. Hlavní „brigadýři“ pro výběr stromů mohou být jen ti nejzkušenější odborníci a znalci. Pouze svým odborným okem poznají strom, který bude vhodný pro stavbu srubu. 

Je to dlouhý a náročný proces vybrat všechny stromy na konkrétní srub, tak aby byly všechny stejné a zůstala v nich jejich síla a přirozená energie. Firma Monivet nestaví sériové domy, ale unikátní dřevostavby s velkým důrazem na individualitu. Proto jsou sruby od nás dokonalé a jedinečné. Doslova každý jejich prvek je vyroben s láskou k přírodě a dřevu. 

Před první fází výstavby

Zřejmě nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje podobu domu, velikost pozemku a umístění jsou finanční možnosti. Nejdříve je vhodné si rozmyslet jestli budete financovat dům přímo nebo formou hypotéky od nějakého finančního institutu.

Pokud zvolíte způsob financování pomocí hypotéky jsme schopni Vám zajistit konzultanta pro výběr správné instituce a produktu pro financování Vašeho vysněného srubového domu. 

Smlouvu o dílo vám nastavíme na vaše finanční možnosti a schopnosti finančně pokrývat stavební práce. Snažíme se našim klientům vždy vyjít vstříc na cestě za vysněným rodinným domem. 

První fáze - pozemek pro výstavbu srubu

Jako první krok je nutné zakoupit pozemek. Klienti si někdy vybírají pozemky v zástavbách nebo koupí pozemek, který řeší uzemní plán pro bydlení. V tomto připadě je cesta povolení trochu složitější, ale ne nedosažitelná. Řešení změny územního rozhodnutí a uzemních plánů pro Vás ochotněš zajistíme. 

Dále je vhodné si vybrat technologii v níž bude srub postaven. Firma Monivet nabízí hned několik technologií. Každý klient si pod pojmem srub představí kulatinu, která většinou nezapadá do krajiného rázu. I v tomto jsme schopni nabídnout alternativu v podobě srubu v norké technologii, kdy stavebním prvkem jsou prizmy z obou stran opracované - rovné. Vzhled je tedy bližší klasickým silikátovým stavbám a takový dům snadněji zapadá do krajiného rázu.

Pokud je váš pozemek v oblasti kde je i s touto podobou domu problém, můžeme vám nabídnout roubené stavby z hraněného trámu. Dům v této technologii by měl být schválen již všude.

Druhá fáze - vypracování projektu

V tuto chvíli je vhodné zadat projektantovi vypracování studie domu. Studie by měla vystihnout vaši představu o domě a jeho finální podobu. Projektant si s vámi sedne a bude chtít podrobný popis jak si představujete váš budoucí dům. V rozumném termínu, zpravidla 14 dní, vám projektant dodá studii vašeho domu. 

Studie by měla obsahovat:

  • dispoziční řešení mého domu
  • jeho velikosti, rozložení místností
  • řez domu jeho vyšku sklon střechy
  • situační načrt umístění domu na pozemku s budoucím napojením na ing. sítě

Studie je vytvářena z daných regulativ Vašeho zakoupeného pozemku.

V této studii jste si vytvořili obrázek o vašem budoucím bydlení. Není to vyhozená energie ani peníze jelikož tato studie slouží jako prvotní podklad pro získaní souhlasu dotčených orgánů státní správy DOSS. Mezi tyto orgány patří např. CEZ, O2, plynaři, vojenské stavby, odbor životního prostředí, vodohospodářská zpráva, požární správa, obec, její zastupitelstvo a zejména Vaši sousedé.

Pokud jde vše dobře a máte veškeré souhlasy od DOSS pak můžete zadat vypracování projektové dokumentace. Od této chvíle budete v úzkém kontaktu s projektantem aby správně přenesl vaši představu do projektu vašeho domu. Samozřejmě je možné dělat úpravy i na již hotovém projektu, ale zbytečně navíc utrácíte peníze a oddalujete dokončení domu. 

Projektová dokumentace srubu

Projektová dokumentace by měla zpravidla být dokončena do 2 - 3 měsíců podle velikosti a složitosti projektu. 

Od získání všech povolení od DOSS a odevzdání projektové dokumentace na stavební úřad byste měli za zhruba 2 - 3 měsíce po zažádání získat stavební povolení. 

Projektová dokumentace je velmi podrobná a slouží jako podklad pro postavení domu na klíč. Lze podle ní vypočítat přesnou cenu srubu na klíč včetně základové desky a napojení domu na ing. sítě, je v ní přesně specifikovaný veškerý materiál, druh podlahových krytin, material střechy, atd.

Po předložení této dokumentace na stavební úřad včetně souhlasu DOSS jsme schopni získat stavebni povolení a zahájit jednotlivé stavební fáze domu.

Pokud si projektovou dokumentaci necháte zpracovat u nás, při podpisu smlouvy na výstavbu je odečteno 50% z ceny za dokumentaci. Vaše vynaložené prostředky chráníme tím, že váš projekt dále neprezentujeme a nemůže se tak stát, že někdo jiný bude mít stejný dům jako vy a srub zůstane jen vašim originálem. 

Třetí fáze - výroba srubu ve výrobním závodě

Ve chvíli, kdy máte vypracovanou projektovou dokumentaci je možné podle ní zadat výrobu domu ve výrobním závodě. Projektová dokumentace slouží jako podklad pro výrobu samotného srubu. Je tedy odeslána do naší výrobní linky v rusku.

Výroba srubu v našem výrobním závoděVýroba srubu trvá zhruba 2 - 4 měsíce podle velikosti domu a zvolené technologii. Po samotné výrobě následuje základní impregnace tzv. GRUNTEM a dům je připraven k naložení na LKW. 

V průběhu výroby domu ve výrobní lince současně probíhá stavební řízení pro udělení stavebního povolení. Po udělení stavebního povolení může začít samotná výstavba domu (geodetické vytyčení, ing. sítě, základová deska,...).

Čtvrtá fáze - sestavení na místě

Váš srub je proclen a vyexpedován z RFR do Evropy. Začíná jeho cesta na místo výstavby na Vašem pozemku. Přeprava trvá zpravidla 4-7 dní. K přepravě jsou použity kamiony s větráním pro vytvoření vhodného klimatu pro jednotlivé prvky srubu.

Sestavování srubu na pozemku klienta
Sestavování srubu na místě stavbyPo vykládce domu a rozložení jednotlivých prvků je možné začít se zakládáním stavby domu a jeho postupnou montáží. Ta zpravidla trvá 1-3 týdny dle složitosti a velikosti domu. Po jeho sestavení je vždy dům zatížen krytinou, opatřen svody a je určena technologická pauza. Její délka vždy závisí na použité technologii, složitosti stavby a druhu dřeva. V tomto období si dům zcela sedne a povrch je upravován a impregnován speciálními nátěry. 

Po technnologicé pauze jsou vnější otvory domu osazeny a začíná proces dokončení na klíč. Probíhá instalace rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, nenosné vnitřní příčky, sestavování podlah, rozvody vytápění, obklady, uložení sanity. Následně je dům opatřen schodištěm, vnitřními dveřmi a posledním nátěrem vnější a vnitřních stěn přírodními oleji a vosky, které zajistí srubu požadovaný odstín a dřevo získá ochranu.

Pátá fáze - koludace

Po dokončení všech prací následuje "kolaudace" - souhlas s užíváním domu. Proces, po kterém je již možné začít si užívat nenapodobitelnou atmosféru srubové stavby. 

Oproti standardu v této oblasti vám srubový dům postavíme a získáme souhlas s užíváním vašeho domu. Většina stavebních firem toto neřeší a nechávají nejdůležitější fázi na klientovi. Naše firma souhlas k užívání vyřeší za vás, tak abyste mohli váš nový srubový dům co nejdříve zabydlet.