Dvougenereační srubový dům -norská technologie - Těptín 2009

Jako ukázkovou stavbu jsme si vybrali dvougenerační srub, jehož výstavba proběhla v obci Těptín. Jedná se o rodinný dům s 2.NP. Investor je velkým milovníkem dřevostaveb. Společně se srubovým domem byl v zakázce požadavek na vybudování srubové garáže.

Z hlediska výstavby je prováděn norskou technologií a je vyhotoven z masívu až do štítu a má tvar do písmena L. Celková stavba má výšku 8,75 m a je dokonalým tesařským dílem našich mistrů z hlediska náročnosti řešení stropních konstrukcí.

Dům si sedl za 16 měsíců o 23cm. Klády u norské technologie jsou z vnější a vnitřní strany rovné, což přispívá praktičnosti a zvyšuje užitnost. 

Ke stavbě je použita borovice z oblasti Tajgy, která je výbornou volbou díky struktuře, vzhledu a vlastnostem tohoto druhu dřeva. Z estetického hlediska je vyjímečná minimem výskytu suků a kazů dřeva.

Pro umožnění provádění stavebních prací bylo zapotřebí naší firmou vybudovat přístupovou komunikaci, odstranit stávající stavbu chaty, vyvrtat studnu, vyhotovit základovou desku. 

Jako pozornost od firmy Monivet s.r.o. získal investor dárek v podobě zahradního altánku zřízeného stejnou technologií jako srub a garáž. Ke každé výstavbě je na staveništi instalována webkamera, aby investor mohl sledovat průběh stavebních prací v reálném čase. 

Dle zvyku a standardů naší firmy je investor vyzván k návštěvě výrobní linky, prohlídky dokončeného srubu a převzetí miniatury svého budoucího srubu.